Wat is Lean?

Lean is niet moeilijk, voor iedereen snel te begrijpen en toe te passen in de dagelijkse werkomgeving. Het komt vaak neer op logisch nadenken, dat noemen wij ook wel GEZOND BOEREN VERSTAND. De juiste vragen stellen, nieuwsgierig zijn naar het WAAROM van een proces, het HOE van de manier waarop het proces nu is georganiseerd, het WAT als vraag over welk probleem/proces we het nu eigenlijk hebben. En dan de ervaring als Lean je in je dagelijkse werkomgeving geholpen heeft of de reactie van je klant/collega als je deze eens echt verrast hebt, een WOW-ervaring hebt bezorgd.

==  Je Lean-reis is begonnen en Lean zal je nooit meer loslaten ==

LEAN in een notedop

 

Lean is inmiddels een bekend begrip, maar voor velen is de herkomst onbekend. De term Lean komt van een onderzoek dat in 1988 door het Massachusetts Institute of Technology (MIT) werd uitgevoerd naar de wereldwijde auto-industrie. Het was vooral onderzoek bij Toyota dat leidde tot de term Lean (slank). Toyota gebruikt het Toyota Production System (TPS) waarmee zij na WOII de concurrentie aanging met de massaproductie bij Ford. Toyota beschikte echter niet over een grote afzetmarkt zoals Ford en had beperkt grondstoffen en arbeidskrachten beschikbaar waardoor massaproductie geen optie was. Het ging dus om flexibel produceren met minder mensen en middelen. Lean dus.

In 1996 verscheen de bestseller "Lean Thinking" van Womack&Jones waarin zij nogmaals het TPS systeem beschreven. Vanaf dat moment is het Lean denken wereldwijd erg populair geworden en hebben inmiddels vele organisaties de Lean methodes succesvol toegepast. Ook in de huidige tijd is het voor ondernemingen zaak om hun producten op hoog (kwaliteits) niveau te houden, zonder hierbij oog te verliezen op kosten en bedrijfsrendement.

De Lean methodes, vaak in combinatie met Six-Sigma technieken, zijn er op gericht om klanttevredenheid te maximaliseren door het leveren van hoogwaardige producten en diensten, volgens de juiste specificatie, op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en tegen de juiste prijs. Dit alles met een minimaal gebruik van grondstoffen, mensen, middelen en tijd. Er wordt dus sneller geproduceerd, met een betere kwaliteit en tegen lagere kosten. Een van de belangrijkste Lean begrippen hierbij is VERSPILLING. Met de Lean aanpak sporen we de bronnen/oorzaken van verspilling op en passen we de technieken toe om tot een structurele oplossing te komen. Omdat we altijd naar een nog beter proces of systeem streven, is Lean ook een continue streven naar perfectie; CONTINUEOUS IMPROVEMENT is dan ook een belangrijke hoeksteen van de Lean gedachte. De bekende cyclus van het Plan-Do-Check-Act principe wordt hierbij ook toegepast.

Daarnaast is Lean overal toepasbaar en blijven toepassingen niet beperkt tot productie omgevingen. Verspilling is namelijk in elke organisatie aanwezig en ook in bijvoorbeeld de dienstverlenende sector of de gezondheidszorg zijn klantwaarde en klanttevredenheid, samen met kwaliteit, veiligheid en verstandig gebruik van middelen de basis voor het succesvol kunnen zijn van de onderneming. De Lean aanpak is daarmee ook functie overstijgend en wordt idealiter bedrijfsbreed opgepakt. Met Lean werk je effectiever, slimmer en leuker.

Enkele basis begrippen
Lean cultuur -  je bent op de werkvloer, je neemt initiatief en ownership over het probleem en bent hands-on in je aanpak.
Lean principes -  je creëert (klant)waarde, hebt inzicht in de waardestroom van het proces, je levert op het juiste tijdstip en in de juiste hoeveelheid (FLOW) en op basis van de klantvraag (PULL). Omdat het altijd beter kan streef je naar continue verbetering en perfectie.
Lean technieken - KAIZEN om verandering te faciliteren, A3 aanpak voor probleemanalyse en oplossing, KANO om klanttevredenheid zichtbaar te maken, Waardestroom analyse en eliminatie van verspilling, 5H2W waarbij je wilt weten wat de echte oorzaak van een probleem is, 5S om een veilige en schone werkplek te realiseren om effectief en efficiënt te kunnen werken. VISUAL MANAGEMENT helpt om in de organisatie zichtbaar te communiceren over de prestaties van een proces of afdeling en de verbeteringen te delen met de medewerkers. Tot slot de PLAN-DO-CHECK-ACT cyclus om verbeteringen te borgen in de organisatie en koers te houden op de organisatiedoelstellingen; HET WARE NOORDEN.


Wil je meer lezen over Lean? Dan zijn de volgende boeken een aanrader:

Lean Thinking - James P. Womack   & Daniel T. Jones
Handboek Lean Solutions - James P. Womack & Daniel T. Jones
The Lean Toolbox - John Bicheno and Matthias Holweg
Practical Lean Accounting - Brian Maskell and Bruce Baggaley
Real Numbers - Jean E. Cunningham and Orest J. Fiume
Lean for Dummies - Natalie J.Sayer en Bruce Williams
De Lean manager (een roman over een lean-transformatie) - Freddy Balle & Michael Balle
De Goudmijn (een roman over een lean-transformatie) - Freddy Balle & Michael Balle
door: Wim Nieuwenhuijzen
Toyota way Management System Grade -4 (Toshio Horikiri - TMS&TPS Certificate Institution)
Lean Black Belt(Lean Enterprise Research Centre - Lean Consultancy Group)