Is uw opdracht mijn volgende project?
Kijk hier voor mijn uitgevoerde projecten.

Procesverbeteringen van meerdere operationele en administratieve processen o.b.v. Lean-methodiek.

Interne Lean training ontwikkeld en medewerkers getraind in basisbeginselen Lean.

Diverse integraties voor E-commerce  content syndication partners (zoals Amazon en Zalando), zowel op ICT gebied alsmede de bijbehorende logistieke processen, transport en inrichting financiële processen.

Bedrijfsbrede ERP integratie op Navision platform alsmede nieuw WMS voor logistieke processen.

Key positie in M&A processen, zowel verkoop als aankoop van ondernemingen en de daarbij horende implementatie (operationeel en financieel) van overnames in Nederland en Duitsland.

Financiële maandrapportages van 25 naar 6 werkdagen.

Opzet monitoring systeem voor de strategische doelstellingen met koppeling naar de operationele  actieplannen.

Opzetten managementinformatie systeem t.b.v. sturing op (logistieke) processen, P&C cycle,        cashmanagement en forecasting.

Significante reductie debiteuren (DSO van 90 naar 56) en voorraden (-50%), waarbij vrijgekomen liquiditeit is aangewend voor verlagen werkkapitaal- financiering en herfinanciering onroerend goed.

Product/klant portfolio analyse. Productrationalisatie van ca. 200 tot 80 stuks. Het resultaat: afname voorraden 70% en verlaging bankschuld 75% door vrijgekomen liquiditeiten.

Aanpassing van interne magazijnprocessen (routing, in -en uitslag procedures, externe vervoerdersplanning). Het resultaat: reductie externe magazijnopslag met 60%.

Herfinanciering gerealiseerd.

Kostenreductieprogramma’s uitgevoerd.

Acquisitiebegeleiding  en integratie Zweedse vuilniswagen fabrikant.

Uitbesteding van productie huisvuilwagens naar Roemenië, verantwoordelijk voor selectie Roemeense partner, opzet en implementatie van de processen, bemensing en contractonderhandelingen.

Rationalisatieprogramma’s uitgevoerd.

Financiële verslaglegging ingericht cf. eisen US aandeelhouders, inclusief SOX implementatie.

Opzet centrale Controlling functie met aansturing van buitenlandse entiteiten.


Oracle Applications upgrade NL begeleid, implementatie voor aantal Europese vestigingen.

Hyperion: volledige integratie, data extractie uit lokale systemen, eliminatie “human error”.

Invoering nieuw geautomatiseerd systeem, incl. productiebesturing en voorraadbeheersing (System 21, incl. ERP modules), millennium overgang en invoering van de Euro.

Activity Based Costing studie: uitvoering en implementatie in kostprijsadministratie.

Opzetten branches in Kuala Lumpur en Shanghai.

Verbetering van interne informatievoorziening.

Opzetten EDP  en Controlling afdeling vanuit een Shared Service Center naar eigen organisatie.

Migratie van DEC naar AS/400 omgeving.

Opzetten credit control afdeling.